Dhangar.org For advertise on dhangar.org send mail to : contact@dhangar.org
बातम्या
सोलापूर (०८-०८-२०१४) : बाळे क्रौस रोडवर बेकायदेशीरपणे रस्ता रोको केल्याप्रकरणी नगरसेवक चेतन नरोटेसहा २००० हजार जणांवर गुन्हा नोंद (दैनिक पुढारी)
माण (०७-०८-२०१४) : माण तहसील कार्यलयवार शेळ्या-मेंढ्यासह महामोर्चा (दैनिक पुढारी)
वरकुटे -मलवडी (०७-०८-२०१४) : धनगर बांधवांची रॅली (दैनिक पुढारी)
मुंबई (०७-०८-२०१४) : पिचाडाच्या बंगल्याबाहेर अपांगाचा आतमहत्याचा प्रयत्न (दैनिक पुढारी)
मुंबई (०७-०८-२०१४) : धनगर समाजाचा आरक्षणवर तोडगा निघता निघेना (दैनिक पुढारी)
सोलापूर (०७-०८-२०१४) : केवळ सहानभूती नको, धनगर कृती समितीचे अध्यक्ष चेतन नरोटे यांचा इशारा [पान न. १] (दैनिक पुढारी)
सोलापूर (०७-०८-२०१४) : केवळ सहानभूती नको, धनगर कृती समितीचे अध्यक्ष चेतन नरोटे यांचा इशारा [पान न. २] (दैनिक पुढारी)
उस्मानाबाद (०७-०८-२०१४) : धनगर समाजाचा आज उस्मानाबाद विराट मोर्चा (दैनिक ऐक्य)
माढा (०७-०८-२०१४) : माढ्यात धनगर समाजाचा मोर्चा (दैनिक पुढारी)
वेंगुर्ला (०७-०८-२०१४) : वेंगुर्ला चपय नृत्य करत धनगर बांधवांची तहसीलवर धडक [पान नंबर १] (दैनिक पुढारी)
पान:
 
 
 
 
 
Copyright © 2008-2014 All right Reserved    Site is developed & maintained by mandesh.com